IN


Kategorie: Servery | PodKategorie:

2022-09-26 23:12:09


��IN

INFORMACE - NOV HOSTING ONLY MIRAGE/RESET RANK?


Zdravm vechny hr?e portlu BackToGaming.eu,


Jak ji bylo zmn?no, prob?hne zm?na hostingu pro server ONLY MIRAGE! D?vod? to m hned n?kolik, ten hlavn je vak lep stabilita, avak to se jet? pot?eba otestovat za chodu.

Jist? chcete v?d?t co to tedy znamen, no nov server ONLY MIRAGE bude mt novou IP, take se nebude moci p?ipojit skrze starou IP (star server). 

Novou IP naleznete ne, nebo na webu, pop?pad? si server vyhled ve h?e, kdy do vyhledva?e komunitnch server? zad --> backtogaming.eu.

Samoz?ejm? vechny zakoupen VIPs na star Miragi budou p?ehozeny na novou Mirage, take se nemuste bt, e o sv VIP p?jdete (penze za VIP nelze vrtit, ani VIP p?ehodit na jin server, VIP bylo zakoupeno na Mirage a na Miragi z?stane)!


Ze star Mirage bude nov Public, to samoz?ejm? znamen, e z 5v5 vm VIPs budou p?ehozeny sem. 

Jeliko je ve propojen skrze databzi, skiny i ranky se vm budou ukldat na kad jeden server, take klidn? m?ete hrt na obou serverech.


IP PUBLIC: 89.203.193.220:48745

IP ONLY MIRAGE: 82.208.17.102:27202


Dle prob?hl kadoro?n reset rank?, vichni za?naj na 1000!


A ano vm, je to ve trochu zmaten :DD


P?ejeme p?jemn den, v BTG A-Team


Zanechat komentář:

Komentáře:(© 2022 BackToGaming.eu) (Obchodní podmínky) (Administrace)